Arlanda Terminal 5, Ombyggnad bagagelager
  • Totalentreprenad/samverkansentreprenad
  • Delar på fast pris samt delar på löpande räkning mot budgetpris
  • Ca 45 Mkr
  • Swedavia, Morris Abdulahad, Fredrik Jansson
  • 2017-06 till och med 2018-11
Beskrivning

BTA sammanlagt ca 2500 m2
Projektverkstaden har byggt om fd omklädnings & personalutrymmen till nya EBS
bagagehanteringslokaler. På plan -1 till 2 i terminal 5. Arbetena har utförts under fullt pågående verksamhet i byggnaden som krävt noggran planering, framförhållning och stor hänsyn. Beställare: Swedavia.

Uppdragets omfattning:
Uppdraget omfattade rivning av befintliga omklädningsrum, personallokaler, hissar & övriga ytor inkl installationer. Byggnation av bagagehanteringslokaler inkl nya rör-, kyla-, ventilation-, sprinkler och el-/datainstallationer. Nya innerväggar, undertak, massagolv, målning, dörrar, fönster etc. Tillbyggnad av ny kulvert, ramp & bagagehanteringslokal utfördes på airside mot flygbanorna. Dessa arbeten omfattade schakt, spontning &sprängning samt byggnation av nya betongkonstruktioner. Demontering och återmontering av bef. yttertak och ytterväggar. Tidsplanering, samordning och TE-projektering utfördes av entreprenören.

Kontaktperson

Behov av hjälp?

Gunnar Hedman

+46 (0)8-27 61 00

info@prvn.se


Warning: Undefined variable $default_size in /home/prvn/domains/prvn.se/public_html/wp-content/themes/prvn/template-parts/content-portfolio/content-construction-company.php on line 50