Rivning & håltagning

Vi förbereder våra projekt

Våra egna hantverkare har kompetensen att utföra rivning och håltagning vilket gör att ni kan anlita Projektverkstaden för helheten och slipper en extern rivningskonsult eller bygghåltagningsfirma. Genom detta kan vi säkerställa att arbete utförs enligt ritning och planering samt att ni som kunder enbart har en kontakt.

BF9K-projektverkstaden

Utbildad personal

Rivning och sanering enligt gällande riktlinjer

Att utföra rivning eller sanering innebär i många fall hantering av hälsofarliga ämnen vilket måste hanteras med yttersta omsorg. Vi ser till att våra hantverkare löpande utbildas i hantering av PCB, Asbest, radon och miljöfarliga ämnen. Detta ger er som beställare trygghet i att uppförandet av ny lokal eller byggnad vilar på en säker grund.

VI FÖRBEREDER ER LOKAL

Genom att anlita oss för rivning, sanering eller håltagning minskar chansen för felsteg senare i ett eventuellt byggprojekt.

Kontakta oss idag

Behov av hjälp?

Gunnar Hedman

+46 (0)8-27 61 00

info@prvn.se