ROT-arbeten

En pålitlig och erfaren ROT-partner

Projektverkstaden har utfört de mest skiftande ROT-projekten i form av ombyggnad av lokal för bagagehantering på Arlanda, Storköksombyggnader, Kontorsanpassningar, Nybyggnad LSS-boende, Sjukhus, Skolor, Fasadrenoveringar inkl. balkongrenoveringar. Vi har även lång erfarenhet av arbete i kulturfastigheter, kyrkor etc, kulturbyggnader med kulturhistoriskt värde. Däribland även kyrkor.

Bygga enligt ROT är mer än hammare och spik

För att ge dig som beställare bästa projektekonomi krävs planering och löpande uppföljning för att säkerställa att allt utförs enligt beskrivning. Genom god projektstyrning och daglig kommunikation med underleverantörer och byggledare kan vi genomföra ert projekt i rätt tid.

Rot-arbeten-teamwork

Teamwork

Nöjda medarbetare utför alltid bättre arbeten

Vi skapar en arbetsplats som inte bara är säker, utan som även främjar utveckling och kamratskap. Därför ser vi till att personalen, i största möjliga mån, arbetar i de team som de trivs och arbetar bra med. Vi utbildar samt ger varje medarbetare nya utmaningar kontinuerligt.

Vi har lång erfarenhet

Med upp till tjugofem år i branschen har vi en ypperlig kompetens samlad i ett fåtal personer.

Kontakta oss idag

Behov av hjälp?

Gunnar Hedman

+46 (0)8-27 61 00

info@prvn.se