Ombyggnation Arlanda, nya kontor för SAS
  • Totalentreprenad
  • Fast pris
  • Ca 10 Mkr
  • Swedavia, Fredrik Ågren – 070-643 02 04, Marie-Louise Edwin – 076-496 57 10
  • 2021-08 till och med 2022-04
Beskrivning

BTA sammanlagt ca 1000 m2
Projektverkstaden bygger om fd restaurang till nya kontorsytor på Terminal 5. Arbetena har utförts under fullt pågående verksamhet i byggnaden som krävt noggran planering, framförhållning och stor hänsyn. Arbeten utförs även nattetid då störningar i avgångshallen skall förhindras. Beställare: Swedavia.

Uppdragets omfattning:
Uppdraget omfattade rivning av befintlig kvarvarande byggdelar. Byggnation av nya säkerhetsklassade glaspartier, ny rör-, kyla-, ventilation-, sprinkler och el-/datainstallation. Nya innerväggar, undertak, avjämning golv, målning, dörrar, fönster etc. Tidplanering, samordning och TE-projektering utförs av entreprenören.

Kontaktperson

Behov av hjälp?

Gunnar Hedman

+46 (0)8-27 61 00

info@prvn.se


Warning: Undefined variable $default_size in /home/prvn/domains/prvn.se/public_html/wp-content/themes/prvn/template-parts/content-portfolio/content-construction-company.php on line 50