Nacka Sjukhus BY03, logisitikcenter
  • Generalentreprenad/utförandeentreprenad
  • Fast pris
  • Ca 50 Mkr
  • Locum, Kristian Antin – 073-7297140
  • 2019-08 till och med 2020-08
Beskrivning

BTA sammanlagt ca 2000 m2
Projektverkstaden har byggt om befintlig logistikbyggnad med försörjning och personalutrymmen till sjukhuset. Arbetena har utförts under fullt pågående verksamhet och som krävt noggran planering, framförhållning och stor hänsyn till sjukhusets verksamhet. Detta även delvis i Coronatider. Även stora utvändiga markarbeten med lastkaj, murar samt utvändig hiss utfördes. Beställare: Sthlms läns landsting via Locum.

Uppdragets omfattning:
För att få en effektivare verksamhet och ett effektivt utnyttjande av försörjningsbyggnaden behövde byggnad 03 anpassas bl.a. för logistikhanteringen och det nya leveranssystemet, J.I.T. (Just In Time) samt anpassas till SI-projektets genomförande av 96 nya psykiatriska vårdplatser för SLSO och en eventuell utökad vårdverksamhet. Försörjningsbyggnaden behöver även ett heltäckande brandskydd och en teknisk upprustning för att säkerställa försörjningen av sjukhuset. Det behövs även en tydlig avskiljning tidsplanering, samordning utfördes av entreprenören.

Kontaktperson

Behov av hjälp?

Gunnar Hedman

+46 (0)8-27 61 00

info@prvn.se