Staffans kyrka Ombyggnation
  • GE /TE
  • Löpande ersättning mot fastställd budget
  • Ca 80 Mkr
  • Svenska Kyrkan: Robert Krantz, KFS: Sven Löfvenberg
  • 2019 – 2021
Beskrivning

Restaurering samt nya församlingsytor under kyrkan
I en samverkansentreprenad tillsammans med Gävle församling och KFS har vi utfört en omfattande renovering, sanering och tillbyggnad i en kulturhistorisk kyrka. Nya församlingssalar har tillkommit nedgrävda under kyrkan med pålningsarbeten samt tillgänglighetsanpassning.

Uppdragets omfattning:
Urschaktning med pålning samt sanering under kyrkan. Kulturhistorisk renovering i hela kyrkan. Ny UC med kompletta nya installationer i hela kyrkan (golvvärme, ljud- o ljus, hiss, sprinkler, ventilation, fjärrvärme).

Kontaktperson

Behov av hjälp?

Gunnar Hedman

+46 (0)8-27 61 00

info@prvn.se


Warning: Undefined variable $default_size in /home/prvn/domains/prvn.se/public_html/wp-content/themes/prvn/template-parts/content-portfolio/content-construction-company.php on line 50