Gröndals kyrka, ombyggnad med markarbeten
  • GE
  • Fast pris
  • Ca 6 Mkr
  • Hägerstens församling, Brian Wendleman 08-685 30 66
  • 2021-08 till 2022-12
Beskrivning

I Gröndal i Stockholm har Projektverkstaden byggt om församlingslokaler i Gröndals Kyrka samt schaktat för ny fettavskiljare och ledningar.

Uppdragets omfattning:
Ombyggnad av församlingssalar, kök, sanering grund, nya installationer, takarbeten samt markarbeten för ny fettavskiljare.

Kontaktperson

Behov av hjälp?

Gunnar Hedman

+46 (0)8-27 61 00

info@prvn.se