DN Ombyggnationer
  • Totalentreprenad
  • Mindre delar på fast pris samt större delen på löpande räkning mot budgetpris
  • Ca 31 Mkr
  • Fabege, Michael Lundblad – 070-4222083
  • 2018-03 till och med 2019-03
Beskrivning

BTA sammanlagt ca 3000 m2
Projektverkstaden har rivit bef fläktrum på plan -1 & 4. Byggt nya kontorslokaler i dessa lokaler, arbeten i storkök plan 23, byggt om yttertak plan 4. Byggt om kontor & övriga lokaler på plan 2, 7, 20, 21. Kvarsittande hyresgäster. Beställare: Fabege. Objekt: DN-huset, Rålambsvägen 17. Huset är en blåmärkt kulturbyggnad.

Uppdragets omfattning:
I uppdraget ingick rivning av befintliga fläktrum inkl installationer och schakt, rivning av befintligt yttertak och terrasskonstruktion. Nybyggnad av rör-, kyla-, ventilation-, sprinkler och el-/datainstallationer. Nya innerväggar, undertak, parkettgolv, plattsättning, målning, glaspartier, dörrar, fönster, fönsterbänkskanalisation. Ombyggnad restaurangköksventilation på plan 23. Tidsplanering, samordning och TE-projektering utfördes av entreprenören med stor del anpassning till kvarsittande hyresgästers verksamhet.

Kontaktperson

Behov av hjälp?

Gunnar Hedman

+46 (0)8-27 61 00

info@prvn.se


Warning: Undefined variable $default_size in /home/prvn/domains/prvn.se/public_html/wp-content/themes/prvn/template-parts/content-portfolio/content-construction-company.php on line 50