Invigning av Staffans Kyrka

Högtidlig invigning av Staffans Kyrka med biskopen och kyrkoherden gjordes i lördags 18 december. Det kändes mycket bra att kunna lämna tillbaka kyrkan till församlingen och deras verksamhet på utsatt tid! Vi önskar Staffans Kyrka och Gävle församling lycka till med de fina lokalerna!

2 års arbete med antikvarisk restaurering som kombinerats med nyproduktion och avancerade grundläggsförstärkningar. Staffans kyrka invigdes 1932 och är ritad av Knut Nordenskjöld. Genom kyrkans snart 100-åriga historia har endast mindre renoveringar utförts.

Med ett helhetsgrepp har vi renoverat hela kyrkans interiör, tekniska system och exteriör med markplanering. Samtidigt har även tillgänglighetsanpassningar och modernisering gjorts av byggnaden. Genom året har man haft stora problem med mögel som grundar sig i att man vid byggnationen lämnat kvar gjutform i organiskt material. Trävirke i kyrkans källare/grundläggning som möglat i nästan 100 år.

En stor del av projektet har därför varit att sanera kyrkans källare, varför stora mängder av schaktmassor tagits ur. I och med detta har vi också tillskapat nya ytor i kyrkans souterrängplan. I de nya ytorna har vi byggt nya samlingslokaler och kontor. En helt ny våning innanför kyrkan befintliga murar och under den gamla grundläggningen!

Den tekniska komplexiteten har varit stora och har behövts kombineras med hög antikvariskt hänsyn. Det har varit utmanande men det är vi experter på!

Dela på sociala medier
Bläddra bland nyheter